Έπιπλα Γενικά

2
Χώρα (στην είσοδο της πόλης), Άνδρος, Κυκλάδες
Τηλέφωνο
3
Άλσος Έλλης, Χώρα, Νάξος, 14ο χλμ. Επαρχ. δρόμου Χώρας - Χαλκείου, Νάξος
Τηλέφωνο