παραδοσιακή κασέλα (μπαούλο)

Περιεχόμενο προσφοράς: 

παραδοσιακή κασέλα (μπαούλο) , χειροποίητα επιδαπέδια κυροπίγια, παραδοσιακό σκαμνάκι