Καφέδες

4
Καρόδρομος, Μήλος, Κυκλάδες
Τηλέφωνο
2287031387
9
Αρτεμώνας, Σίφνος, Καμάρες, Σίφνος
Τηλέφωνο
2284031603, 2284031669
Παραλιακή Οδός Γαύρίου - Χώρας
Τηλέφωνο
2282041967, 2282041324