ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΕΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ν.4178/13

Περιεχόμενο προσφοράς: 

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ.