ΕΝΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΑΠΟ 26-01 ΕΩΣ 01-04 20ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ