ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ

Περιεχόμενο προσφοράς: 

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ. ΤΟΠΟΘΕTHΣΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΓΕΙΩΝ-ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ DIGEA. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ DIGEA ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ.